Osiedle mieszkalneOsiedle budynków mieszkalnych Kraków, ul. Federowicza – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja grzewcza zasilająca stacje mieszkaniowe (07.2020)

Budynek mieszkalnyBudynek mieszkalny z usługami na parterze Kraków, ul. Gertrudy – projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (09.2020)

Budynek zamieszkania zbiorowegoBudynek zamieszkania zbiorowego – Hotel Frombork – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (04.2021)

Budynek wielorodzinny z garażem podziemnymBudynek wielorodzinny z garażem podziemnym Kraków, ul. Malborska – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przyłącza i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, technologii węzła cieplnego o mocy 398 kW (04.2021)

Budynek wielorodzinny z garażemBudynek mieszkalny wielorodzinny z garażami indywidualnymi Kraków; ul. Fredry – projekt przyłączy ciepłowniczego, wodociągowego, kanalizacyjnego z przepompownią wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią węzła cieplnego o mocy 151 kW (11.2018)

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla trzech miejscowości Gminy Zaklików województwo podkarpackie – długość około 20 km

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej dla miejscowości Przedzel gmina Rudnik na Sanem, długość sieci około 30 km, 22 lokalne przepompownie kanalizacji sanitarnej.

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w Warszawie

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w WarszawieSieci wodno – kanalizacyjne, sieć ciepłownicza 

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach, składający się z 12 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Sieci zewnętrzne, przyłącza i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, Sieć ciepłownicza

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku – Sieci zewnętrzne wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości 465 m3 i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjnych

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach, składający się z 12 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Sieci zewnętrzne, przyłącza i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, Sieć ciepłownicza

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie. – Instalacje wewnętrzne wodno- kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, ciepłownicze i gazowe)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowy sieci wodociągowej Φ300stal.oc
 • budowa awaryjnego kolektora kanalizacji sanitarnej Φ800 z rur PEHD SPIRO
 • przebudowy sieci ciepłowniczej dwukanałowej 1xDN500 i 2xDN300
 • przebudowy sieci gazowej DN50 oraz DN100
 • budowy odwodnienia torowiska

Przebudowa układu komunikacyjnego

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa uzbrojenia podziemnego – sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu, Długość przebudowy około 700 m,
 • przepompownia ścieków deszczowych dla obiektu inżynierskiego – tunel

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Lubelskiej

Przedmiotem opracowania było:

 • rozbudowa sieci wodociągowej DN 100
 • przebudowa sieci gazowej DN 150
 • instalacje wewnętrzne sanitarne w budynku odpraw podróżnych (wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
 • kanalizacja deszczowa na terenie pętli autobusowej wraz z urządzeniami regulacyjnymi i podczyszczającymi ścieki deszczowe

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla LCS Radom w ramach projektu „Modernizacja linii nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych krzyżujących się z linią kolejową, między innymi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 1200,
 • przebudowa sieci ciepłowniczej naziemnej o średnicy 900 mm w Radomiu krzyżującej się z linią kolejową
 • przebudowa sieci gazowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm.
 • przebudowa sieci wodociągowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wodociągowej o średnicy 400 mm,
 • wgłębne odwodnienie układu torowego – drenaż
 • instalacje sanitarne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji dla budynków nastawni dysponujących linii kolejowej

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. Sobiczkowa i Sobiczkowa-Bór w m. Kościelisko o łącznej długości 2360 m (09.2021)

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. P.J. Krzeptowskiego w m. Zakopane oraz ul. Karpielówka w m. Kościelisko o łącznej długości 886 m (07.2021)

DANE KONTAKTOWE

Właściciel: mgr inż. Paweł Deryło
tel. kom.: +48 536 757 020
e-mail: biuro@bpikr.pl

DANE FIRMY

BPI BIURO PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH PAWEŁ DERYŁO
NIP: 816-136-55-73
REGON: 181046042

ADRES SIEDZIBY

ul. Mała Góra 8c/5, 30-864 Kraków

Zapraszamy Państwa do współpracy z Biurem Projektów Instalacyjnych Paweł Deryło.