Realizacje. Sprawdź naszą galerie projektów

Budynki jednorodzinnePrzedmiotem opracowania były instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne do kilkuset budynków jednorodzinny wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.

Budynki wielorodzinneZespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków; ul Skorupki i ul. Jaworskiego – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowych o mocy 80kW, 105kW (08.2008)

Budynki wielorodzinneZespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków; ul. Gołaśka – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią węzłów cieplnych o mocy 255kW, 190kW, 174kW (12.2010)

Budynek produkcyjnyBudynek produkcyjny z zapleczem biurowym OKNA – PAGEN Gnojnik – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych wraz z instalacją zewnętrzną i przepompownią, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z kotłownią o mocy120 kW (01.2013)

Budynek mieszkalno-usługoweZespół budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi budynek 7 i 8 Radom, ul. Dębowa i ul. Krasickiego – projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych (06.2013)

Budynek wystawienniczo-edukacyjnyZespół budynków usługowych obejmującego: budynek wystawienniczo-edukacyjny oraz 2 budynki handlowe „Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków sanitarnych i wód opadowych, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych (07.2013)

Budynek produkcyjno-magazynowyBudynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowym SEPARATOR SPARES w Zatorze – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 214kW (08.2014)

Budynek mieszkalny wielorodzinnyBudynek mieszkalny wielorodzinny Kraków, ul. Danka – projekt technologii węzła cieplnego o mocy 342 kW (09.2014)

Budynek mieszkalny wielorodzinnyZespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków, ul. Czarnogórska – projekt technologii węzłów cieplnych o mocy 135 kW każdy. (12.2014)

Budynek produkcyjnyBudynek produkcyjny (produkcja mebli) z zapleczem biurowym i socjalnym w Zatorze – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 214kW (01.2015)

Budynek wielorodzinnyBudynek wielorodzinny z garażem Kraków, ul. Morelowa – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowej (07.2016)

Park miejskiPark miejski w Kozienicach ul. Sportowej, Warszawskiej I Legionów – projekt przyłączy wodociągowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wewnętrznych dla budynku usługowo-rekreacyjnego i technologia fontanny oraz automatyczny system nawadniania terenów zielonych (05.2017)

HostelDwa budynki hostelu, Kraków ul. Kątowa/Żelazna – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (02.2018)

Budynki wielorodzinneDwa budynki wielorodzinne Kraków, ul. Kantorowicka – projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z technologią węzłów cieplnych o mocy 170 kW i 120 kW (07.2018)

Budynek wielorodzinny z garażemBudynek mieszkalny wielorodzinny z garażami indywidualnymi Kraków; ul. Fredry – projekt przyłączy ciepłowniczego, wodociągowego, kanalizacyjnego z przepompownią wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią węzła cieplnego o mocy 151 kW (11.2018)

Budynek magazynowo-biurowyBudynek magazynowo-biurowy Centrum Logistycznego o powierzchni około 40000 m2 Krosno – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompowniami, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, technologia węzła cieplnego o mocy 2,22 MW (01.2019)

Osiedle mieszkalneOsiedle budynków mieszkalnych Kraków, ul. Federowicza – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja grzewcza zasilająca stacje mieszkaniowe (07.2020)

Budynek mieszkalnyBudynek mieszkalny z usługami na parterze Kraków, ul. Gertrudy – projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (09.2020)

Budynek mieszkalny z usługamiBudynek mieszkalny z usługami na parterze Kraków, ul. Gertrudy – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (10.2020)

Budynek zamieszkania zbiorowegoBudynek zamieszkania zbiorowego – Hotel Frombork – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (04.2021)

Budynek wielorodzinny z garażem podziemnymBudynek wielorodzinny z garażem podziemnym Kraków, ul. Malborska – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przyłącza i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, technologii węzła cieplnego o mocy 398 kW (04.2021)

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla trzech miejscowości Gminy Zaklików województwo podkarpackie – długość około 20 km

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej dla miejscowości Przedzel gmina Rudnik na Sanem, długość sieci około 30 km, 22 lokalne przepompownie kanalizacji sanitarnej.

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w Warszawie

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w WarszawieSieci wodno – kanalizacyjne, sieć ciepłownicza 

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach, składający się z 12 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Sieci zewnętrzne, przyłącza i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, Sieć ciepłownicza

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku – Sieci zewnętrzne wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości 465 m3 i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjnych

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach, składający się z 12 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Sieci zewnętrzne, przyłącza i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, Sieć ciepłownicza

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie. – Instalacje wewnętrzne wodno- kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, ciepłownicze i gazowe)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowy sieci wodociągowej Φ300stal.oc
 • budowa awaryjnego kolektora kanalizacji sanitarnej Φ800 z rur PEHD SPIRO
 • przebudowy sieci ciepłowniczej dwukanałowej 1xDN500 i 2xDN300
 • przebudowy sieci gazowej DN50 oraz DN100
 • budowy odwodnienia torowiska

Przebudowa układu komunikacyjnego

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa uzbrojenia podziemnego – sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu, Długość przebudowy około 700 m,
 • przepompownia ścieków deszczowych dla obiektu inżynierskiego – tunel

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Lubelskiej

Przedmiotem opracowania było:

 • rozbudowa sieci wodociągowej DN 100
 • przebudowa sieci gazowej DN 150
 • instalacje wewnętrzne sanitarne w budynku odpraw podróżnych (wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
 • kanalizacja deszczowa na terenie pętli autobusowej wraz z urządzeniami regulacyjnymi i podczyszczającymi ścieki deszczowe

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla LCS Radom w ramach projektu „Modernizacja linii nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych krzyżujących się z linią kolejową, między innymi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 1200,
 • przebudowa sieci ciepłowniczej naziemnej o średnicy 900 mm w Radomiu krzyżującej się z linią kolejową
 • przebudowa sieci gazowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm.
 • przebudowa sieci wodociągowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wodociągowej o średnicy 400 mm,
 • wgłębne odwodnienie układu torowego – drenaż
 • instalacje sanitarne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji dla budynków nastawni dysponujących linii kolejowej

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. Sobiczkowa i Sobiczkowa-Bór w m. Kościelisko o łącznej długości 2360 m (09.2021)

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. P.J. Krzeptowskiego w m. Zakopane oraz ul. Karpielówka w m. Kościelisko o łącznej długości 886 m (07.2021)

Realizacje. Sprawdź naszą galerie projektów

Budynki jednorodzinnePrzedmiotem opracowania były instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne do kilkuset budynków jednorodzinny wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.

Budynki wielorodzinneZespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków; ul Skorupki i ul. Jaworskiego – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z