Realizacje. Sprawdź naszą galerie projektów

Budynki jednorodzinnePrzedmiotem opracowania były instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne do kilkuset budynków jednorodzinny wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.

Budynki wielorodzinneZespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków; ul Skorupki i ul. Jaworskiego – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowych o mocy 80kW, 105kW (08.2008)

Budynki wielorodzinneZespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków; ul. Gołaśka – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią węzłów cieplnych o mocy 255kW, 190kW, 174kW (12.2010)

Budynek produkcyjnyBudynek produkcyjny z zapleczem biurowym OKNA – PAGEN Gnojnik – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych wraz z instalacją zewnętrzną i przepompownią, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z kotłownią o mocy120 kW (01.2013)

Budynek mieszkalno-usługoweZespół budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi budynek 7 i 8 Radom, ul. Dębowa i ul. Krasickiego – projekt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych (06.2013)

Budynek wystawienniczo-edukacyjnyZespół budynków usługowych obejmującego: budynek wystawienniczo-edukacyjny oraz 2 budynki handlowe „Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków sanitarnych i wód opadowych, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych (07.2013)

Budynek produkcyjno-magazynowyBudynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowym SEPARATOR SPARES w Zatorze – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 214kW (08.2014)

Budynek mieszkalny wielorodzinnyBudynek mieszkalny wielorodzinny Kraków, ul. Danka – projekt technologii węzła cieplnego o mocy 342 kW (09.2014)

Budynek mieszkalny wielorodzinnyZespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kraków, ul. Czarnogórska – projekt technologii węzłów cieplnych o mocy 135 kW każdy. (12.2014)

Budynek produkcyjnyBudynek produkcyjny (produkcja mebli) z zapleczem biurowym i socjalnym w Zatorze – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 214kW (01.2015)

Budynek wielorodzinnyBudynek wielorodzinny z garażem Kraków, ul. Morelowa – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowej (07.2016)

Park miejskiPark miejski w Kozienicach ul. Sportowej, Warszawskiej I Legionów – projekt przyłączy wodociągowego kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wewnętrznych dla budynku usługowo-rekreacyjnego i technologia fontanny oraz automatyczny system nawadniania terenów zielonych (05.2017)

HostelDwa budynki hostelu, Kraków ul. Kątowa/Żelazna – projekt przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (02.2018)

Budynki wielorodzinneDwa budynki wielorodzinne Kraków, ul. Kantorowicka – projekt osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z technologią węzłów cieplnych o mocy 170 kW i 120 kW (07.2018)

Budynek wielorodzinny z garażemBudynek mieszkalny wielorodzinny z garażami indywidualnymi Kraków; ul. Fredry – projekt przyłączy ciepłowniczego, wodociągowego, kanalizacyjnego z przepompownią wód opadowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z technologią węzła cieplnego o mocy 151 kW (11.2018)

Budynek magazynowo-biurowyBudynek magazynowo-biurowy Centrum Logistycznego o powierzchni około 40000 m2 Krosno – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompowniami, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, technologia węzła cieplnego o mocy 2,22 MW (01.2019)

Osiedle mieszkalneOsiedle budynków mieszkalnych Kraków, ul. Federowicza – projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przyłącze i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja grzewcza zasilająca stacje mieszkaniowe (07.2020)

Budynek mieszkalnyBudynek mieszkalny z usługami na parterze Kraków, ul. Gertrudy – projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (09.2020)

Budynek mieszkalny z usługamiBudynek mieszkalny z usługami na parterze Kraków, ul. Gertrudy – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (10.2020)

Budynek zamieszkania zbiorowegoBudynek zamieszkania zbiorowego – Hotel Frombork – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (04.2021)

Budynek wielorodzinny z garażem podziemnymBudynek wielorodzinny z garażem podziemnym Kraków, ul. Malborska – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przyłącza i zewnętrzna kanalizacja wód opadowych z przepompownią wraz ze zbiornikiem retencyjnym, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, technologii węzła cieplnego o mocy 398 kW (04.2021)

Budynek "OPTISOFA" Produkcyjno-magazynowyBudynek „OPTISOFA” Produkcyjno – magazynowego zlokalizowanego w Andrychowie przy ul. Przemysłowej – projekt instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, wód opadowych wraz ze zbiornikiem, instalacji wody hydrantowej ze zbiornikiem przeciw pożarowym, instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (06.2021)

Rozbudowa budynku „GARDEN SPACE”Rozbudowa budynku „GARDEN SPACE” magazynowego z częścią socjalno – biurową zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 26 – projekt instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, wód opadowych wraz ze zbiornikiem, instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania (grzewcze, ogrzewanie podłogowe), klimatyzacji, wentylacji mechanicznej (03.2022)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 88Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 88 na os. Szklane Domy 2 w Krakowie o budynek sali sportowej – projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, wód opadowych wraz ze zbiornikiem, instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania podłogowego, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, źródło ciepła – pompa ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej (09.2022)

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami - 20 km

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla trzech miejscowości Gminy Zaklików województwo podkarpackie – długość około 20 km

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej - 30 km

Sieć kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej dla miejscowości Przedzel gmina Rudnik na Sanem, długość sieci około 30 km, 22 lokalne przepompownie kanalizacji sanitarnej.

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach

Zespół Mieszkaniowy „Dębowe Tarasy” w Katowicach, składający się z 12 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – Sieci zewnętrzne, przyłącza i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, Sieć ciepłownicza

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w Warszawie

Centrum Handlowego „Outlet Factory” w WarszawieSieci wodno – kanalizacyjne, sieć ciepłownicza 

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku

Centrum Handlowo – Usługowego „TESCO” w Gdańsku – Sieci zewnętrzne wraz ze zbiornikiem retencyjnym o objętości 465 m3 i instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjnych

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie

Studium wykonalności II linii metra w Warszawie. – Instalacje wewnętrzne wodno- kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, ciepłownicze i gazowe)

Modernizacja linii kolejowej nr 8

Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla LCS Radom w ramach projektu „Modernizacja linii nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowych i sanitarnych krzyżujących się z linią kolejową, między innymi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 1200,
 • przebudowa sieci ciepłowniczej naziemnej o średnicy 900 mm w Radomiu krzyżującej się z linią kolejową
 • przebudowa sieci gazowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm.
 • przebudowa sieci wodociągowych krzyżujących się z linią kolejową, miedzy innymi sieci wodociągowej o średnicy 400 mm,
 • wgłębne odwodnienie układu torowego – drenaż
 • instalacje sanitarne: wody zimnej, ciepłej, kanalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji dla budynków nastawni dysponujących linii kolejowej

Przebudowa ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowa uzbrojenia podziemnego – sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu, Długość przebudowy około 700 m,
 • przepompownia ścieków deszczowych dla obiektu inżynierskiego – tunel

Tor dojazdowy od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotem opracowania było:

 • przebudowy sieci wodociągowej Φ300stal.oc
 • budowa awaryjnego kolektora kanalizacji sanitarnej Φ800 z rur PEHD SPIRO
 • przebudowy sieci ciepłowniczej dwukanałowej 1xDN500 i 2xDN300
 • przebudowy sieci gazowej DN50 oraz DN100
 • budowy odwodnienia torowiska

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim w Warszawie

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Lubelskiej

Przedmiotem opracowania było:

 • rozbudowa sieci wodociągowej DN 100
 • przebudowa sieci gazowej DN 150
 • instalacje wewnętrzne sanitarne w budynku odpraw podróżnych (wodno – kanalizacyjne, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
 • kanalizacja deszczowa na terenie pętli autobusowej wraz z urządzeniami regulacyjnymi i podczyszczającymi ścieki deszczowe

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. P.J. Krzeptowskiego w m. Zakopane oraz ul. Karpielówka w m. Kościelisko o łącznej długości 886 m (07.2021)

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia

Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w rejonie ul. Sobiczkowa i Sobiczkowa-Bór w m. Kościelisko o łącznej długości 2360 m (09.2021)

Realizacje. Sprawdź naszą galerie projektów

Budynki jednorodzinnePrzedmiotem opracowania były instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne do kilkuset budynków jednorodzinny wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej.