Poznaj nasz zespół

Paweł Deryło
e-mail: biuro@bpikr.pl

Projektant

Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, specjalność urządzenia sanitarne.

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Posiadam doświadczenie w bezpośrednich funkcjach na budowie w rozumieniu Prawa Budowlanego. Posiadam praktyczna wiedzę i doświadczenie w zastosowaniu Polskiego Prawa Budowlanego oraz standardów branżowych wymaganych przy realizacji projektów uwzględniających najnowsze rozwiązania w budownictwie jak i spełniających najwyższe standardy międzynarodowe. Doświadczenie zdobywałem między innymi w biurach projektowych pełniąc funkcję projektanta: Mott Macdonald Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce; TW Engineers Sp. z o.o; Inventim Biuro Projektowe Sp. z o.o. oraz firmie konsultingowej i zarządzającej budowami Portico Project Management pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru na budowach między innymi: Budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersy­teckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Budowa Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w KrakowieOd grudnia 2013 prowadzę biuro projektowe oraz pełnię funkcję Inspektora Nadzoru na budowach obiektów użyteczności publicznej i obiektach drogowych m.in. Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220,00 wraz z budową tunelu” – odcinek II

Ukończyłam studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Inżynieria sanitarna.

Z biurem projektowym związana jestem od początku 2018 roku. Mam doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowych na etapie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych.W zakres moich obowiązków wchodzi również przygotowywanie projektów wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych na etapie projektu budowlanego. W toku pracy zajmuję się licznymi projektami i uzgodnieniami w zakresie sieci (wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowych niskiego i średniego ciśnienia) oraz przyłączy (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowych) wraz z pozyskiwaniem i przygoto­wywaniem dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do uzgodnień. W biurze zajmuje się także koordynacją z branżą architek­toniczną, konstrukcyjną, drogową i elektryczną a także kontaktem z przedsta­wicielami handlowymi w zakresie doborów urządzeń i systemów.

Aleksandra Tarnawska
e-mail: aleksandra@bpikr.pl

Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta

Dawid Machaj
e-mail: dawid@bpikr.pl

Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne.

W biurze projektowym pracuję od listopada 2018 roku. Moje obowiązki związane są głównie z instalacjami wentylacji i klimatyzacji, jednak biorę również czynny udział w projektowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepłowniczych i gazowych. W pracy zajmuję się również sporządzaniem dokumentacji w zakresie sieci i przyłączy oraz instalacji zewnętrznych. Zajmuję się opracowaniem projektów instalacji dla budynków: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, magazynowo-produkcyjnych oraz budynków jednorodzinnych. Doświadczenia te są wzbogacone o uzgodnienia z pozostałymi branżami budowlanymi oraz przedsta­wicielami handlowymi.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Studia ukończyłam na kierunku inżynieria Środowiska w 2018 roku.

Swoją przygodę z biurem projektowym rozpoczęłam w 2019 roku na stanowisku asystenta projektanta instalacji sanitarnych. Głównie zajmuję się wewnętrznymi instalacjami grzewczymi, centralnego ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego (ogrzewanie podłogowe, ścienne) w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Swoje doświadczenie zdobywam również w wewnętrznych i zewnętrznych instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych. Podczas pracy w biurze biorę również udział przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych instalacji wewnętrznych, przyłączy i sieci.

Barbara Cudak
e-mail: barbara@bpikr.pl

Stanowisko: Asystent Projektanta

Paulina Polek
e-mail: paulina@bpikr.pl

Stanowisko: Młodszy Asystent Projektanta

Jestem studentką V roku Inżynierii Kształtowania Środowiska na specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa na Akademii Górniczo-Hutniczej.

W biurze projektowym jestem od marca 2021 r. W firmie zdobywam doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowanej w zakresie instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych), instalacji zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz projektów przyłączy (wodociągowych i kanalizacyjnych) wraz z ich uzgodnieniami.

Aleksandra Tarnawska
e-mail: aleksandra@bpikr.pl

Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta

Ukończyłam studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Inżynieria sanitarna.

Z biurem projektowym związana jestem od początku 2018 roku. Mam doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowych na etapie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, magazynowych i produkcyjnych.W zakres moich obowiązków wchodzi również przygotowywanie projektów wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych na etapie projektu budowlanego. W toku pracy zajmuję się licznymi projektami i uzgodnieniami w zakresie sieci (wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowych niskiego i średniego ciśnienia) oraz przyłączy (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowych) wraz z pozyskiwaniem i przygoto­wywaniem dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do uzgodnień. W biurze zajmuje się także koordynacją z branżą architek­toniczną, konstrukcyjną, drogową i elektryczną a także kontaktem z przedsta­wicielami handlowymi w zakresie doborów urządzeń i systemów.

Dawid Machaj
e-mail: dawid@bpikr.pl

Stanowisko: Starszy Asystent Projektanta

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne.

W biurze projektowym pracuję od listopada 2018 roku. Moje obowiązki związane są głównie z instalacjami wentylacji i klimatyzacji, jednak biorę również czynny udział w projektowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz ciepłowniczych i gazowych. W pracy zajmuję się również sporządzaniem dokumentacji w zakresie sieci i przyłączy oraz instalacji zewnętrznych. Zajmuję się opracowaniem projektów instalacji dla budynków: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, magazynowo-produkcyjnych oraz budynków jednorodzinnych. Doświadczenia te są wzbogacone o uzgodnienia z pozostałymi branżami budowlanymi oraz przedsta­wicielami handlowymi.

Barbara Cudak
e-mail: barbara@bpikr.pl

Stanowisko: Asystent Projektanta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Studia ukończyłam na kierunku inżynieria Środowiska w 2018 roku.

Swoją przygodę z biurem projektowym rozpoczęłam w 2019 roku na stanowisku asystenta projektanta instalacji sanitarnych. Głównie zajmuję się wewnętrznymi instalacjami grzewczymi, centralnego ogrzewania grzejnikowego, płaszczyznowego (ogrzewanie podłogowe, ścienne) w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Swoje doświadczenie zdobywam również w wewnętrznych i zewnętrznych instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych. Podczas pracy w biurze biorę również udział przy sporządzaniu projektów budowlanych i wykonawczych instalacji wewnętrznych, przyłączy i sieci.

Paulina Polek
e-mail: paulina@bpikr.pl

Stanowisko: Młodszy Asystent Projektanta

Jestem studentką V roku Inżynierii Kształtowania Środowiska na specjalności Wentylacja i Klimatyzacja Przemysłowa na Akademii Górniczo-Hutniczej.

W biurze projektowym jestem od marca 2021 r. W firmie zdobywam doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowanej w zakresie instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych), instalacji zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz projektów przyłączy (wodociągowych i kanalizacyjnych) wraz z ich uzgodnieniami.

DANE KONTAKTOWE

Właściciel: mgr inż. Paweł Deryło
tel. kom.: +48 536 757 020
e-mail: biuro@bpikr.pl

DANE FIRMY

BPI BIURO PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH PAWEŁ DERYŁO
NIP: 816-136-55-73
REGON: 181046042

ADRES SIEDZIBY

ul. Mała Góra 8c/5, 30-864 Kraków

Zapraszamy Państwa do współpracy z Biurem Projektów Instalacyjnych Paweł Deryło.